Bosanski | English
dana
sati
minuta
sekundi
Arhiva vijesti

Javni objekti u BiH troše tri puta više energije nego zgrade u EU

 

12.06.2019 09:15
Slika
 
O inovativnim mehanizmima finansiranja i potencijali za upošljavanje kroz unapređenje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije, u okviru pete sesije na sajmu ENERGA govorila je Senka Mutabdžija Bećirović iz UNDP-a.
 
Na ovoj sesiji je istaknuto da većina javnih objekata u BiH troši tri puta više energije od standarda EU, a da 85% javnih zgrada u BiH ima neadekvatnu termičku izolaciju.
 
Direktne koristi od provedenih radova na javnim objektima u cilju njihove bolje energetske efikasnoti u BiH, koji su urađeni u okviru UNDP-ovih projekata, su da je kreirano više od 1.700 zelenih poslova, poboljšan je komfor za više od 109.000 korisnika, ostvarene su novčane uštede u javnim budžetima od preko 1,9 mil. USD godišnje, CO2 emisije smanjene za oko 10.000 tona godišnje i omogućeno je reinvestiranje u lokalnu infrastrukturu i prioritete.
 
Takođe, u okviru sajma ENERGA razgovarano je i o aktuelnoj problematici u gasnom sektoru BiH, u okviru koje je prezentaciju održala Belma Filipović iz BH Gasa.
 
A održana je i panel diskusija o reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije (OIE) u BiH.
 
U okviru sesije je istaknuto da se ciljevi proizvodnje električne energije iz OIE ne mogu ispuniti kroz postojeće šeme poticaja u BiH koje treba da budu troškovno efikasnije i da budu tržišno zasnovane, te da naša država treba da nastavi da podržava OIE sa ciljem dostizanja nivoa kada poticaji više neće biti potrebni.
 
- Nove sheme poticaja za OIE na čijoj pripremi se radi već dvije godine su transparentne i nediskriminatorne jer se uvode aukcije umjesto "prvi po redoslijedu" te šeme poticaja za male i velike instalacije OIE. Sa novim shemama poticaja OIE dobija se ili više projekata, nego do sada, za ista utrošena sredstva, ili ista količina projekata, za manja utrošena sredstva – istakao je u svojoj prezenetaciji Božidar Radović iz DNV GL.
 
Za izmjenu postojećih šema poticaja OIE u BiH predloženo je korištenje dobre prakse drugih, pretežno evropskih zemalja, uvažavajući specifičnosti energetskog sektora u BiH.
0 0