Bosanski | English
Arhiva vijesti

Ambasador Slovačke Republike u BiH, Nj.E. M. Kačo o ENERGA 2019

 

25.04.2019 07:58
Slika
 

"Problematika energetike je jedna od glavnih tema javnih rasprava, a pored efikasnosti, diversifikacija energetskih izvora, ne samo prema pojedinim vrstama izvora energije, već i prema njihovom geografskom području, postaje ključno pitanje svugdje u Europi.

Pitanjima energetike posvećuje se velika pozornost i u Slovačkoj Republici, te je jedan od naših prioriteta u ovom području podrška malim i srednjim poduzetnicima, investitorima u području energetike u njihovim naporima da uspiju na tržištima drugih zemalja. U okviru naše ekonomske diplomacije, također nastojimo podržati poslovne i investicijske ciljeve naših firmi, koje su u pojedinim zemljama već aktivne u području energetike. U slučaju Bosne i Hercegovine, koja se od 2005. godine ubraja u tzv. projektne zemlje Službene razvojne pomoći Slovačke Republike (SlovakAid), poslovne namjere su u sinergiji s našim dugoročnim strateškim razvojnim ciljevima koji uključuju podršku prenošenju znanja i moderne tehnologije, te transformativne/reformske napore zemlje, te kao konačan rezultat integracijske ambicije Bosne i Hercegovine u EU. S tim u vezi, želim istaknuti da je Slovačka od 2005. godine podržala ukupno 95 mikrograntova u iznosu od 400 hiljada eura, 15 malih razvojnih projekata sa 2,3 milijuna eura i uputila 9 pošiljki humanitarne ili druge pomoći za uklanjanje posljedica izazvanih prirodnim i tehnogenim katastrofama u iznosu od cca. 100 hiljada eura. Što se tiče prisustva slovačkih investicija, najznačajnija je bila kupovina kompanije Celex u Banjoj Luci od strane slovačke fiorme SHP Group 2001. godine. Ova uspješna investicija vrijedi više od 30 milijuna eura, te je sa svojih cca. 300 zaposlenih, jedna je od značajnih poslodavaca u regiji.

U energetskom sektoru Bosne i Hercegovine trenutno su aktivne dvije slovačke kompanije, gdje je prva Credo Agency d.o.o., koja se bavi izgradnjom malih hidroelektrana. Izgradnja jedne elektrane završena je u ljeto 2018. godine, sa snagom od 250 kW, a za drugu snage 1 MW, kompanija ima koncesiju te planira izgraditi još 4-5 elektrana. Firma EN-MAR d.o.o.  implementirala je projekt modernizacije sistema grijanja Osnovne škole "Saburina" (u Sarajevu) uz korištenje moderne tehnologije ECO PACKET INFRA, koja podrazumijeva posebne infrapanele s električnim napajanjem preko elektrotermičkog pretvarača DALYN. Dakle, u oba slučaja, to su kompanije koje nude rješenja za proizvodnju ili korištenje električne energije. Podsjećamo da je riječ o modernoj tehnologiji baziranoj na energetskom mediju koji je dostupan gotovo svugdje. U budućnosti će u svim zemljama nastajati kombinacija energetske proizvodnje za proizvodnju električne energije iz više primarnih izvora, uglavnom obnovljivih. Također je veoma važno da svojom potrošnjom električna energija ne stvara nikakvo lokalno zagađenje. Dakle, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora ili pak korištenje električne energije koje nude slovačke kompanije, može značajno doprinijeti dekarbonizaciji i poboljšanju okoliša u Bosni i Hercegovini.

ENERGA se ubraja u značajne velesajmove u Bosni i Hercegovini, koji nudi dobre mogućnosti za uspostavljanje kontakata, sklapanje sporazuma subjekata iz Slovačke sa poslovnim partnerima. Također je za nas važna činjenica da se ovogodišnja ENERGA i prateća konferencija fokusiraju na maloprodajno tržište električne energije i investicijske mogućnosti u Bosni i Hercegovini u ovom segmentu. Na kraju, no ne i manje važan motiv za uzimanje učešća na ovom velesajmu sa slovačkim štandom jeste prisustvo naših kompanija u Bosni i Hercegovini.

Stoga, od učešća u događaju očekujemo prije svega vidljivost Slovačke i slovačkih kompanija, koje će imati priliku predstaviti svoje proizvode/usluge, te se također nadamo se da će naši izlagači uspostaviti poslovne kontakte i obaviti uspješne B2B sastanke s kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Ambicija Ambasade Slovačke Republike je da na ovaj način skrene pažnju naših kompanija i stručne javnosti i na mogućnosti koje nudi energetski sektor u Bosni i Hercegovini" - dodao je na kraju Ambasador Slovačke Republike u BiH, NJ.E. gospodin Martin Kačo. 

0 0